topbanner_00aa

בקרת איכות ברמה מקצועית גבוהה ביותר

QC – בקרת איכות

הנהלת החברה רואה חשיבות מרבית בכך שכל מוצר שייוצר בחברה יצא מקו הייצור ברמה הגבוהה ביותר, לאחר בקרת איכות קפדנית.
כחלק מתפיסה זו, מקבל צוות ההנדסה ובקרת האיכות, תמיכה מלאה מההנהלה להקים לכל מוצר מערך בקרת איכות מקצועי ביותר, הכולל מכשור ובניית תהליכים קפדניים, על אף העלויות הכרוכות בכך, על מנת להבטיח את האיכות הטובה ביותר למוצרים.

בקרת איכות- זה מקצוע. באופן סדיר, מתקיימות בחברה הכשרות לעובדי בקרת איכות – הן בתחילת דרכם והן במהלך תפקידם. במהלך ההכשרה, לומדים העובדים את אופן ביצוע העבודה, מועברת להם היטב תפיסת ההנהלה לגבי בקרת האיכות ומכאן החשיבות הרבה של תפקידם.

לאחר סיום ההכשרה, מבוצעת בחינה. רק מעבר לציון מסוים מקבל העובד המוכשר הסמכה פורמאלית להכשרתו כבקר איכות.

עובדי בקרת האיכות, מקבלים מדים ייחודיים על מנת שיהיה ברור מי מהעובדים הינם בקרי האיכות.

כמו כן, כך קל להבחין כמה מבקרי איכות יש בכל קו ייצור.

מעבר לכך, כל עובד בקו הייצור נדרש לבצע את משימתו כאילו היה עובד בקרת איכות.

איתור שלבים מרכזיים לביצוע בקרת איכות צוות בכיר, בעל ניסיון רב שנים, בוחן את המוצר/החלקים המיוצרים והטכנולוגיה המותאמת ובהתאמה קובע את הנקודות הקריטיות, שם נדרשת בקרת איכות.

לאורך קו הייצור יש מספר מוקדים בהם מתבצעת בקרת איכות כאשר ניתן לחלקם לארבע קטגוריות עיקריות:

  1. Incoming Inspection – בקרת איכות לחלקים המגיעים למפעל מיצרני משנה, טרם הכנסתם לקו הייצור
  2. Online inspection – נקודות בקרת האיכות הנמצאות בנקודות מסוימות בקו הייצור
  3. Final QC – נקודת בקרת איכות סופית, הממוקמת בסוף קו הייצור. בקרה זו בוחנת את הפונקציונליות והאסתטיות של המוצר מוגמר
  4. OBI – Open Box Inspection – תהליך בקרת איכות נוסף המתבצע לאחר שהמוצרים ארוזים. בשלב זה, נבחרים באופן אקראי מוצרים ארוזים ועליהם מבצעים בקרת איכות נוספת. במידה שמתגלה פגם כלשהו במספר מוצרים מעל המותר בהגדרות בקרת האיכות, נפתחות האריזות וכל האצווה חוזרת לקו הייצור לביקורת חוזרת.

תכנון ובניית מתקני ציוד בדיקה בעת בניית קו ייצור ייעודי, נקבעים מוקדים מסוימים בהם נדרשת בקרה שאכן תהליך הייצור תקין עד הנקודה הספציפית.
לצורך ביצוע הבקרה, מתכננים המהנדסים שלנו מכשירי בקרה ייעודיים בהתאם לבקרה הנדרשת.
כל מכשיר מוצב במיקום המתאים בקו הייצור. משמעות הדבר, שהבקרה הסופית מבוצעת לאחר שלאורך התהליך נבדק המוצר במספר מוקדים.

הדבר מבטיח בקרת איכות מרבית ואחוז הנפל נמוך ביותר.


image description

שאלות? צרו קשר

שם / חברה:
דוא"ל:
תאור:

Please leave this field empty.
נחזור אליך בתוך שני ימי עסקים
custom essay service order essay online essay writing structure dissertation online help best college admission essays writing a personal statement for a job application speech helper college research paper outline thesis editing australia mla essay outline need help with term paper